KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Komfort-Trans Tomasz Ocipiński ul. Górna 25, 47-330  Zdzieszowice

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach podjęcia współpracy z Firmą Komfort-trans oraz wykonywania innych niezbędnych czynności wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów;

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Firma Komfort-trans Tomasz Ocipiński ul. Górna 25, 47-330  Zdzieszowice

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłużej niż 10 lat

  5. Posiada Pani/Pan prawo do:     

    •  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

    •  sprostowania danych osobowych

    •  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

    •  przenoszenia danych

    •  cofnięcia zgody.

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez  administratora będzie skutkować brakiem możliwości obsługi przez Firmę Komfort-trans Tomasz Ocipiński.